Kundcase

”Vi valde AppSys Rent och fick ett flexibelt och lättanvänt system som anpassades efter våra behov”

Björn Wilander | Swelift

Uthyrnings- och systemansvarig

Läs mer

”Kontrasten mellan vår tidigare lösning och AppSys Rent är enorm.”

Anders Lindberg | ATA

Lageransvarig Lager & Logistik

Läs mer

”AppSys Rent har varit ett lyft för vår del.”

Jonas Jönsson | B&Å Hyrmaskiner

Ekonomi- och kvalitetsansvarig

Läs mer

”Den support vi får är guld värd!”

Hasse Persson | Thagekoncernen

Lagerchef

Läs mer

Swelift

SWELIFT:s kärnverksamhet är uthyrning av byggliftar, ställning och truckar av högsta kvalitet. SWELIFT grundades 2008 och har byggt ett team med lång erfarenhet och stor kunskap om branschen. Ambitionen är att ständigt förnya och hålla högsta kvalitet på maskinpark, service och support.
www.swelift.se

Swelift

SWELIFT:s kärnverksamhet är uthyrning av byggliftar, ställning och truckar av högsta kvalitet. SWELIFT grundades 2008 och har byggt ett team med lång erfarenhet och stor kunskap om branschen. Ambitionen är att ständigt förnya och hålla högsta kvalitet på maskinpark, service och support.
www.swelift.se

”Vi valde AppSys Rent och fick ett flexibelt och lättanvänt system som anpassades efter våra behov”

Swelift är ett av Stockholm-och Mälardalsregionens mest offensiva företag inom uthyrning av bland annat byggliftar av högsta kvalitet. Med en mycket hög servicenivå och jour dygnet runt, året runt, behövdes ett kraftfullt uthyrningssystem som kan stödja verksamheten och frigöra värdefull tid för personalen. Valet föll på AppSys Rent, berättar Björn Wilander som är uthyrnings- och systemansvarig på Swelift.

”Vi valde AppSys Rent och fick ett flexibelt och lättanvänt system som anpassades efter våra behov”

Swelift är ett av Stockholm-och Mälardalsregionens mest offensiva företag inom uthyrning av bland annat byggliftar av högsta kvalitet. Med en mycket hög servicenivå och jour dygnet runt, året runt, behövdes ett kraftfullt uthyrningssystem som kan stödja verksamheten och frigöra värdefull tid för personalen. Valet föll på AppSys Rent, berättar Björn Wilander som är uthyrnings- och systemansvarig på Swelift.

Vi behövde ett system som kunde anpassas efter våra behov

– Vi erbjuder en mycket hög kvalitet på våra tjänster och vår service. För att klara detta behöver vi ett system som stödjer just vårt sätt att arbeta. Tidigare system gjorde inte detta och gav i princip fler problem än stöd. Vi vände oss därför till Applied Systems som kunde erbjuda ett flexibelt och lättanvänt system som kunde anpassas efter våra behov.

Vi behövde ett system som kunde anpassas efter våra behov

– Vi erbjuder en mycket hög kvalitet på våra tjänster och vår service. För att klara detta behöver vi ett system som stödjer just vårt sätt att arbeta. Tidigare system gjorde inte detta och gav i princip fler problem än stöd. Vi vände oss därför till Applied Systems som kunde erbjuda ett flexibelt och lättanvänt system som kunde anpassas efter våra behov.

Stora möjligheter att bygga vidare med fler funktioner

– Efter att sett AppSys Rent demo och insett hur flexibelt och anpassningsbart det var bestämde vi oss snabbt. Programmet har en tydlig layout och är mycket lättanvänt. Vi ser också stora möjligheter att bygga vidare med fler funktioner som förenklar vår vardag.

Problemfri implementering

– Nu har vi använt AppSys Rent i ungefär ett år och det fungerar fantastiskt bra. Innan start genomförde Applied Systems en noggrann analys av vårt företag och arbetssätt. Implementering och driftsättning gick väldigt smidigt med en kort utbildning för alla användare och under två dagar var de dessutom på plats för att supporta oss och svara på alla frågor.

Appen förenklar det dagliga arbetet

– Vi använder även AppSys App som verkligen förenklar det dagliga arbetet med transporter. Den är mycket enkel att använda, har flera bra funktioner och ger oss snabbt information om hur långt transporter har kommit, avvikelser eller väntetider. Den snabba feedbacken gör bland annat att vi kan planera transporterna betydligt mer effektivt än tidigare.

Härlig vilja att ständigt utveckla och förbättra

– Vi upplever Applied Systems som mycket innovativa och att de har en härlig vilja att ständigt utveckla och förbättra programmet med nya funktioner som till exempel appen, molntjänster och digital signering. Samarbetet fungerar mycket bra och de som bemannar supporten är dessutom samma personer som varit med och byggt programmet. Jag kan verkligen rekommendera AppSys Rent!

Stora möjligheter att bygga vidare med fler funktioner

– Efter att sett AppSys Rent demo och insett hur flexibelt och anpassningsbart det var bestämde vi oss snabbt. Programmet har en tydlig layout och är mycket lättanvänt. Vi ser också stora möjligheter att bygga vidare med fler funktioner som förenklar vår vardag.

Problemfri implementering

– Nu har vi använt AppSys Rent i ungefär ett år och det fungerar fantastiskt bra. Innan start genomförde Applied Systems en noggrann analys av vårt företag och arbetssätt. Implementering och driftsättning gick väldigt smidigt med en kort utbildning för alla användare och under två dagar var de dessutom på plats för att supporta oss och svara på alla frågor.

Appen förenklar det dagliga arbetet

– Vi använder även AppSys App som verkligen förenklar det dagliga arbetet med transporter. Den är mycket enkel att använda, har flera bra funktioner och ger oss snabbt information om hur långt transporter har kommit, avvikelser eller väntetider. Den snabba feedbacken gör bland annat att vi kan planera transporterna betydligt mer effektivt än tidigare.

Härlig vilja att ständigt utveckla och förbättra

– Vi upplever Applied Systems som mycket innovativa och att de har en härlig vilja att ständigt utveckla och förbättra programmet med nya funktioner som till exempel appen, molntjänster och digital signering. Samarbetet fungerar mycket bra och de som bemannar supporten är dessutom samma personer som varit med och byggt programmet. Jag kan verkligen rekommendera AppSys Rent!

ATA

ATA är experter på trafiksäkerhet och levererar helhetslösningar med ett mål: att värna om liv. Vare sig det handlar om ett vägmärken, trafikanordningsplaner, fordonsutrustning eller vägräcken så har ATA lösningarna. ATA har över 50 års erfarenhet av trafiksäkerhet och är en del av den världsomspännande brittiska koncernen Hill & Smith.

www.ata.se

ATA

ATA är experter på trafiksäkerhet och levererar helhetslösningar med ett mål: att värna om liv. Vare sig det handlar om ett vägmärken, trafikanordningsplaner, fordonsutrustning eller vägräcken så har ATA lösningarna. ATA har över 50 års erfarenhet av trafiksäkerhet och är en del av den världsomspännande brittiska koncernen Hill & Smith.

www.ata.se

– När vi bestämde oss för att byta system för hanteringen av vår uthyrningsverksamhet började vi med att skapa en kravspecifikation.

AppSys Rent kändes som en genomtänkt plattform och när vi började prata om integrationspunkter gav de ett bra intryck som gjorde att vi kände oss bekväma att gå vidare. De var snabbt med på vad vår målbild var och när vi arbetade fram ramarna för integrationen av våra system blev det uppenbart för oss att det var AppSys Rent vi skulle välja, säger Anders Lindberg på ATA som är en av Sveriges ledande uthyrare av utrustning för trafiksäkerhet.

– När vi bestämde oss för att byta system för hanteringen av vår uthyrningsverksamhet började vi med att skapa en kravspecifikation.

AppSys Rent kändes som en genomtänkt plattform och när vi började prata om integrationspunkter gav de ett bra intryck som gjorde att vi kände oss bekväma att gå vidare. De var snabbt med på vad vår målbild var och när vi arbetade fram ramarna för integrationen av våra system blev det uppenbart för oss att det var AppSys Rent vi skulle välja, säger Anders Lindberg på ATA som är en av Sveriges ledande uthyrare av utrustning för trafiksäkerhet.

Lyckats bygga bort icke värdeskapande steg

– För användare som inte tidigare varit i kontakt med AppSys Rent kom det som en glad överraskning. Kontrasten mellan vår tidigare lösning och Appsys Rent är enorm. Med Appsys Rent har vi nu lyckats bygga bort ett flertal icke värdeskapande steg. Enkelheten och tydligheten i systemet är enormt uppskattat och inlärningströskeln för nya medarbetare har dessutom sänkts avsevärt. 

Snabb support som kan våra system

– Vi har även haft stor nytta av AppSys support och det är otroligt tacksamt att snabbt kunna nå supporten på telefon eller mail. De som bemannar supporten är dessutom samma personer som varit med och byggt vår lösning. De kan vårt system, våra anpassningar och integrationer. Därtill har alla våra depåer haft uppföljningsmöten med AppSys Rent för att fånga upp frågor, önskemål och förbättringsförslag.

Lyckats bygga bort icke värdeskapande steg

– För användare som inte tidigare varit i kontakt med AppSys Rent kom det som en glad överraskning. Kontrasten mellan vår tidigare lösning och Appsys Rent är enorm. Med Appsys Rent har vi nu lyckats bygga bort ett flertal icke värdeskapande steg. Enkelheten och tydligheten i systemet är enormt uppskattat och inlärningströskeln för nya medarbetare har dessutom sänkts avsevärt. 

Snabb support som kan våra system

– Vi har även haft stor nytta av AppSys support och det är otroligt tacksamt att snabbt kunna nå supporten på telefon eller mail. De som bemannar supporten är dessutom samma personer som varit med och byggt vår lösning. De kan vårt system, våra anpassningar och integrationer. Därtill har alla våra depåer haft uppföljningsmöten med AppSys Rent för att fånga upp frågor, önskemål och förbättringsförslag.

Det mest lyckade IT-projektet i ATA:s historia

– Som helhet har bytet till AppSys Rent varit väldigt bra för vår verksamhet. Tack vare systemet och integrationen har vi detaljkunskap om till exempel artikelrörelser och nyttjandegrad på olika depåer. Vi kan samlingsfakturera en kund flera order som kommer från AppSys Rent, från vårt ERP och från system vi har för att hantera flera arbetsorder. Vi har valt att sköta basdata genom vårt ERP och kan således behålla alla befintliga rutiner. Lite förenklat så kan man säga att vi har byggt AppSys Rent som ett snyggt användarvänligt skal till vårt ERP.

Projektet har varit det största och mest lyckade IT-projektet i ATA:s historia. Vi har löst fler problem och fått ut mer av det än vi först satte oss ut för att göra.

Det mest lyckade IT-projektet i ATA:s historia

– Som helhet har bytet till AppSys Rent varit väldigt bra för vår verksamhet. Tack vare systemet och integrationen har vi detaljkunskap om till exempel artikelrörelser och nyttjandegrad på olika depåer. Vi kan samlingsfakturera en kund flera order som kommer från AppSys Rent, från vårt ERP och från system vi har för att hantera flera arbetsorder. Vi har valt att sköta basdata genom vårt ERP och kan således behålla alla befintliga rutiner. Lite förenklat så kan man säga att vi har byggt AppSys Rent som ett snyggt användarvänligt skal till vårt ERP.

Projektet har varit det största och mest lyckade IT-projektet i ATA:s historia. Vi har löst fler problem och fått ut mer av det än vi först satte oss ut för att göra.

Thagekoncernen

Är ett byggföretag som även hyr ut specialmaskiner till alla sorters byggen, från handverktyg till bodar. Över 3500 produkter hyrs ut både internt och externt från depåer i Sjöbo och Tollarp. Thagekoncernen har cirka 430 medarbetare och huvudkontoret finns i Kristianstad.

www.thage.com

Thagekoncernen

Är ett byggföretag som även hyr ut specialmaskiner till alla sorters byggen, från handverktyg till bodar. Över 3500 produkter hyrs ut både internt och externt från depåer i Sjöbo och Tollarp. Thagekoncernen har cirka 430 medarbetare och huvudkontoret finns i Kristianstad.

www.thage.com

Thagekoncernen använder sedan två år AppSys Rent uthyrningsprogram för att organisera sina dagliga uthyrningar. Tidigare använde de andra uthyrningssystem, men eftersom de inte var kompatibla med deras egna affärssystem och till viss del även svårhanterliga valde de AppSys Rent istället.

Kompatibelt med vårt affärssystem

– Våra datasystem pratar nu med AppSys Rent och det är det jag upplever som den stora fördelen. När vi exempelvis gör en utskrift i vårt affärssystem länkas den till AppSys Rent och det fungerar mycket bra, berättar lagerchef Hasse Persson.

Kompatibelt med vårt affärssystem

– Våra datasystem pratar nu med AppSys Rent och det är det jag upplever som den stora fördelen. När vi exempelvis gör en utskrift i vårt affärssystem länkas den till AppSys Rent och det fungerar mycket bra, berättar lagerchef Hasse Persson.

De är oerhört lyhörda!

– Sedan vi införde AppSys Rent har vi egentligen inte behövt prata speciellt mycket med Applied Systems. Och tystheten är ett beröm, eftersom då funkar allt som det ska. Ibland uppstår det såklart problem och då är den support vi får guld värd. Applied Systems är oerhört lyhörda och det är precis vad vi behöver.

Snabb support

– Det vi har velat förändra har de hjälpt oss med direkt. Förutom att det är ett fungerande uthyrningssystem som får vår verksamhet att rulla på smidigt, är det framför allt supporten som gör att AppSys Rent passar oss. Jag kan köpa en ny bil, men så länge den inte går att laga när något går sönder är det ju en kass bil. Händer det något med AppSys Rent och vi kan få support en kvart senare är det värt jättemycket. Och det känner jag att vi får.

De är oerhört lyhörda!

– Sedan vi införde AppSys Rent har vi egentligen inte behövt prata speciellt mycket med Applied Systems. Och tystheten är ett beröm, eftersom då funkar allt som det ska. Ibland uppstår det såklart problem och då är den support vi får guld värd. Applied Systems är oerhört lyhörda och det är precis vad vi behöver.

Snabb support

– Det vi har velat förändra har de hjälpt oss med direkt. Förutom att det är ett fungerande uthyrningssystem som får vår verksamhet att rulla på smidigt, är det framför allt supporten som gör att AppSys Rent passar oss. Jag kan köpa en ny bil, men så länge den inte går att laga när något går sönder är det ju en kass bil. Händer det något med AppSys Rent och vi kan få support en kvart senare är det värt jättemycket. Och det känner jag att vi får.

B&Å Hyrmaskiner

Har mer än 20 års erfarenhet av maskinuthyrning och service till byggbranschen och tillhandahåller bland annat hyrmaskiner, bodar, liftar och ställningar till både stora och små projekt inom bygg och anläggning. B&Å Hyrmaskiner finns i Malmö och Helsingborg och erbjuder även utbildningar som är relaterade till bygg- och anläggningsbranschen.

www.bahyrmaskiner.se

B&Å Hyrmaskiner

Har mer än 20 års erfarenhet av maskinuthyrning och service till byggbranschen och tillhandahåller bland annat hyrmaskiner, bodar, liftar och ställningar till både stora och små projekt inom bygg och anläggning. B&Å Hyrmaskiner finns i Malmö och Helsingborg och erbjuder även utbildningar som är relaterade till bygg- och anläggningsbranschen.

www.bahyrmaskiner.se

– Vi valde AppSys Rent eftersom vi tyckte att deras uthyrningsprogram passade vår verksamhet bäst. Det är ett funktionellt program och det ger även möjligheter att påverka och vara med och utforma vissa funktioner i programmet. Vi uppskattar deras snabba service och att de likt oss prioriterar att lösa de problem eller frågor som uppstår, berättar Jonas Jönsson, ekonomi- och kvalitetsansvarig på B&Å Hyrmaskiner.

AppSys Rent har frigjort tid för medarbetarna

– Redan från starten var våra medarbetare med och valde ut rätt uthyrningsprogram eftersom det är de som ska jobba med det dagligen. De funktioner de valde att utveckla för att anpassa AppSys Rent till vår verksamhet har blivit precis som vi tänkte oss. Vi är mycket nöjda och vi känner att AppSys Rent har frigjort tid för medarbetarna, som de istället kan ägna åt vår kärnverksamhet. 

Supporten är snabb och tillmötesgående

– Även installation och driftsättning gick smidig och bra. Det var tydligt med vad som skulle hända, när det skulle ske och även vad som förväntades av oss. Efter att vi gått igenom Appsys utbildning kändes det tryggt och har vi några frågor är de alltid lätta att få tag på. Supporten är snabb och tillmötesgående och vi har dessutom fortsatt kontinuerlig avstämning både via telefonmöten och fysiska träffar. Så AppSys Rent har verkligen varit ett lyft för vår del!

Urval av integrationer

Branschpartners

Vill du bli uppringd för att veta mer om våra produkter?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig strax!
Sabina Kjaerkner
Försäljning

Sabina Kjaerkner
Försäljning
0708- 71 75 20
Sabina.kjaerkner@appsysrent.se