Företaget

Sedan 2011 då Rickard Thuresson startade företaget Applied Systems AB, har vi arbetat mycket nära våra kunder för att utveckla och förbättra AppSys Rent. Det är en grundprincip vi håller hårt på än idag för att skapa största möjliga värde för våra kunder.

Idén och första produkten som då kallades RentEx, utvecklades för att möta behoven hos uthyrare i södra Sverige. De stod antingen helt utan systemstöd för sin uthyrningsverksamhet eller med ett bristfälligt och föråldrat system.

Vi började helt enkelt från grunden. Vi hämtade inspiration och kunskap från både liknande system på marknaden och från våra kunders dåvarande manuella processer.

Det gjorde det möjligt att utveckla marknadens absolut bästa uthyrningsprogram.

2012 anställdes Daniel Marcovici som första utvecklare i företaget vilket gav en betydligt större kapacitet att producera funktionalitet i uthyrningsprogrammet. Daniel arbetar fortfarande kvar som en viktig nyckelperson i företaget och är även delägare sedan 2017.

Tillsammans med kunder från Luleå i norr till Trelleborg i söder har AppSys Rent utvecklats och breddats till att vara ett självklart alternativ för våra kunder.

Med en kundbredd som sträcker sig från enmansföretag till rikstäckande eller kommunala kunder med komplexa behov och förutsättningar.

Vi ser till att ni som kund varje dag får ut det bästa av vår produkt och kunskap. Ni ska kunna fortsätta utveckla era verksamheter och vara säkra på att ert systemstöd fungerar hela vägen.

Våra värdeord

Öppenhet
Vi drivs av att tänka nytt och gillar nya utmaningar. Vi trivs med att utmana och hitta lösningar till komplexa problem. Allt för att hitta arbetssätt som möter våra kunders behov och ger nya möjligheter..

Snabbhet
Vi arbetar för att alltid vara steget före, i både ord och handlingar. Vi kännetecknas av korta beslutsvägar och ett snabbt agerande.

Precision
Vi har en passion för precision i allt vi gör. Med vår erfarenhet och träffsäkerhet gör vi de bästa prioriteringarna för att vårt system ska vara så effektivt som möjligt.

Engagemang
Vi ser personligt ansvar som en del av den personliga belöningen. Vi vågar nå framgång men också dra lärdom. Vi är angelägna och måna om att alltid göra det lilla extra.