Våra målbranscher

Maskinuthyrare

Vid maskinuthyrning är kontrollen av returnerade maskiner viktig och sköts enkelt med AppSys Rents inbyggda checklistor.
AppSys Rent ger en helhetsbild över maskinens service- och reparationsstatus via artikelregistret. Det går även att pausa debiteringen av enskilda maskiner, en hel order eller projekt. Detta kan till exempel vara en bra funktion vid semesteruppehåll.
Med hjälp av en tydlig grafisk överblick får ni koll på var maskiner finns, hur länge de är uthyrda och när de blir lediga, vilket effektiviserar ert arbete enormt.

Ställningsbyggare

Vid uthyrning av byggnadsställningar är det viktigt att kunna hantera hyra, fastpris och överhyra.

AppSys Rent visar tydligt saldot på ställningsmaterialet och ger en tydlig överblick för respektive arbetsplats. Delleveranser och delreturer hanteras enkelt och smidigt för pågående projekt. Du har även möjlighet att integrera ditt affärssystem, något som underlättar faktureringen.

All fysisk hantering underlättas dessutom av tydliga plocklistor, transportsedlar och retursedlar.

Byggnadsföretag med egen maskinpark

Byggnadsföretag med egen maskinpark ställer höga krav på att uthyrningsprogrammet är kompatibelt med företagets affärssystem.

AppSys Rent stödjer både intern och extern uthyrning samt lagerhantering av försäljningsartiklar. Genom smarta funktioner blir kommunikationen inom företaget och gentemot kund tydlig och effektiv.

Tydlighet gentemot interna och externa aktörer är av största vikt, därför finns även möjlighet att dokument såsom bekräftelser och beställningar mejlas från uthyrningsprogrammet till platschefer eller arbetsledare.

Övriga branscher

Uthyrningsföretag finns i en mängd olika branscher. Vårt system fungerar utmärkt oavsett om du driver en byggfirma eller ett eventföretag. Gemensamt för dessa är att alla önskar bättre lönsamhet. Genom AppSys Rent får ni bättre kontroll över de uthyrda produkterna, något som effektiviserar hela verksamheten.

Några exempel på övriga branscher som vi har hjälpt få ökad lönsamhet och effektiviserad arbetsprocess:

Eventföretag, Parkeringsbolag, Tung industri, Biluthyrning, Riv- och saneringsföretag, Magasinering och Uthyrning av TA-material

Urval av integrationer

Branschpartners

Vill du bli uppringd för att veta mer om våra produkter?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig strax!
Sabina Kjaerkner
Försäljning

Sabina Kjaerkner
Försäljning
0708- 71 75 20
Sabina.kjaerkner@appsysrent.se